“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
   ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

         
         

        
<<สมัครเรียนออนไลน์
 

 
  เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(รายละเอียดเพิ่มเติม)  

   กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคเรียนฤดูร้อน) (รายละเอียดเพิ่มเติม) 

  ดาวน์โหลด : ใบสมัคร นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา

       *
ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.)
       * ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       * ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ธุรกิจค้าปลีก)
       * ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ โครงการความร่วมมือ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
       *
ใบสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของ กสศ. (ทุนระยะเวลา ๕ ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)

 
 

  เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส.(รายละเอียดเพิ่มเติม)

  ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๔
 

 
   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ - .. ๒๕๖๓)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
                                                                                         อ่านข่าวทั้งหมด   


 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) ๓๐-๑๒-๖๓

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับชั้นสูงติดตั้งโมดูลในตู้คอนโซลเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)๓๐-๑๒-๖๓
                                                                                      ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
   แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
   เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหารนำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และครู บุคลากร เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลฯ ตามประเด็นกรอบคุณภาพ ๓ ด้านระดับประเทศ(KM)ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามและหนุนเสริม จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กศส.) ตรวจเยี่ยมการประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายสิทธิพร คลังแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู อาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้เข้าร่วมทำ MOU กับสถานประกอบการในโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการประจำปีการศึกษา ๒๔๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด Idea Plan โดยคุณเอกนรินทร์ ยานะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จำนวน ๑๐ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย การบูรณาการ การเรียนการสอน โดยการทาสีและวาดภาพกราฟฟิก บริเวณถนนในโรงเรียนบ้านหนองหม้อ  เพื่อปรับภูมิทัศน์และจัดทำถนนแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนักเรียน ตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์ ระหว่างวันที่ ๒๕.ค ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๔
วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนทุน(กสศ.) ณ. โฮงเฮียนแม่น้ำของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการสร้างระเบียบและความประพฤตินักเรียนทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ. ห้องประชุมชั้น ตึกกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ร่วมดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และการบริการวิชาชีพ มีการสอนอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน และมีบริการซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ฯลฯ ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา

 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911
E-mail: kctc_cr@ hotmail.com , tanthai.kctc2019@gmail.com