“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
         
           

          

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ว่าด้วยการกำหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เอกสารคู่มือขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) ใน
ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับชั้น ปวช., ปวช., ปวส.๑ และ ปวส.๒)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการบริหารกิจกรรมพิเศษ และพัฒนาคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับชั้น ปวช.๑)(รายละเอียดเพิ่มเติม)


เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน  

 
                                                                                           อ่านข่าวทั้งหมด   


 
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

                                                                                      ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
           แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
           เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูพูนศักดิ์ ปลายหาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑(ครูอาชีวศึกษา)และนายชัยวุฒิ แยลูกู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑(รุ่นนักเรียน นักศึกษาชาย อายุ ๑๕-๒๐ ปี) ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจากนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯให้ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นปวช.๓ และปวส.๒ และนักเรียนทวิศึกษา ณ หอประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

วันอังคาร ที่ ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย Honda ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าห้างหุ้นส่วนจำกัด กันชัยมอเตอร์ พิษณุโลก และได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการเปิดบ้านกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต (Open House) โดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวเปิดงาน และผู้บริหาร คณะครู อาจารญ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนอาชีพ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยผู้อำนวยการ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยได้รับรางวัลใน อันดับที่ ๕ (เหรียญทองแดง)

วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานปกครองวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและหน่วยงานส่วนกองปราบปรามอาสารักษาดินแดนฯ ได้ให้การอำนวยความสะดวกเข้ารับการตรวจสารเสพติดให้นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ในโครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดย ผู้อำนวยการ นายสิทธิพร คลังแสง คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการท่านสิทธิพร คลังแสง ให้นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstrations contest) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เจ้าภาพการประกวดในครั้งนี้
 


 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911 อีเมล : saraban@kctc.ac.th
Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College. 91 Moo 9, Pa-Aor Donchai Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province 57000 Tel: 053673912 Fax: 053673911 E-mail: saraban@kctc.ac.th