“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
         
           

          

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ว่าด้วยการกำหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เอกสารคู่มือขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) ใน
ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับชั้น ปวช., ปวช., ปวส.๑ และ ปวส.๒)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการบริหารกิจกรรมพิเศษ และพัฒนาคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับชั้น ปวช.๑)(รายละเอียดเพิ่มเติม)


เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน  

 
                                                                                           อ่านข่าวทั้งหมด   


 
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

                                                                                      ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
           แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
           เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและแสดงความจงรักภักดีร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายวิทยา พิชยาปรีชาพล รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำพวงมาลาถวายสักการะ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยากร ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมการทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ณ วัดหนองหม้อ วัดสันมะนะ และวัดศรีมงคล จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมการทำกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดหนองหม้อ วัดสันมะนะ และวัดศรีมงคล จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ยินดีต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ เรือนจำกลางเชียงราย ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒,๓ และปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 


 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911 อีเมล : saraban@kctc.ac.th
Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College. 91 Moo 9, Pa-Aor Donchai Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province 57000 Tel: 053673912 Fax: 053673911 E-mail: saraban@kctc.ac.th