“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
         
           

          

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนเสมือนจริงในการจัดนำเที่ยว (รถบัสจำลอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศ: ข่าวสารจากงานทะเบียน

        สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการ เขียนแบบคำร้องขอจบการศึกษา (อศท. ๕๑) พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนด ส่งเอกสารที่งานทะเบียนด้วยตนเองภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
(รายละเอียดเพิ่มเติม) / (ดาวน์โหลด: แบบคำร้องขอจบการศึกษา (อศท. ๕๑)) 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ว่าด้วยการกำหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เอกสารคู่มือขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) ใน
ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับชั้น ปวช., ปวช., ปวส.๑ และ ปวส.๒)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการบริหารกิจกรรมพิเศษ และพัฒนาคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับชั้น ปวช.๑)(รายละเอียดเพิ่มเติม)


เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน  

 
                                                                                           อ่านข่าวทั้งหมด   


 
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนเสมือนจริงในการจัดนำเที่ยว (รถบัสจำลอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
                                                                                      ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
           แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
           เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ งานทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ งานปกครองวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในส่วนกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุม ชั้น ๔ อาคารเรียนแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรา

วันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มีความยินดีมอบเกียร์รถยนต์ เพื่อการศึกษา จำนวน ๗ ลูก ได้แก่ เกียร์รุ่นMUX 5 speed จำนวน ๕ ลูก เกียร์รุ่นMVL 6 speed จำนวน ๒ ลูก ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ นิคมอุตสาหกรรมปางปู จ.สมุทรปราการ

ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ งานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีลงนามความร่วมมือ โดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครู สาขาวิชายานยนต์ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการลงนาม ในโครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตามนโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และ Japan Auto Business Coopertive Society (JAB) ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ (ประธานในพิธี) พร้อมคณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมโครงการ Day Camp สอบเครื่องหมายลูกเสือโลกและ พิธีรับเตรียมลูกเสือสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเขียงราย

วันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ (ประธานในพิธี) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และศึกษาดูงาน ประจะปี ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้เข้าศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดลำปาง


 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911 อีเมล : saraban@kctc.ac.th
Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College. 91 Moo 9, Pa-Aor Donchai Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province 57000 Tel: 053673912 Fax: 053673911 E-mail: saraban@kctc.ac.th