“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

         

        
<<
สมัครเรียนออนไลน์

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ด้วยรูปแบบการศึกษาทางไกล(On Air, Online, On Demand, On Hand) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (กรณีเป็นนักเรียน) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดเพิ่มเติม)


เอกสารคู่มือ ขั้นตอนการพิมพ์ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) ใน ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร


เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
  
เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
                                                                                           อ่านข่าวทั้งหมด   


 
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - .ค. ๒๕๖๔)(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ - .. ๒๕๖๓)(รายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) ๓๐-๑๒-๖๓

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับชั้นสูงติดตั้งโมดูลในตู้คอนโซลเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)๓๐-๑๒-๖๓
                                                                                      ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
   แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
   เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแฟ้มแผนพัฒนาตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ และโรงเรียนบ้านพญาไพร ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวสายใจ พวงสายใจ และนางเสาวณีย์ อ่อนหวาน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

วันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประเภททุนต่อเนื่อง ๕ ปี รุ่นที่ ๓ ระดับชั้นปวช.๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมถวายพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดอบรมโครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้กับนักเรียน นักศึกษาในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ณ ตึกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมดำเนินโครงการอาชีวะคนพันธุ์ R คนกิจกรรมจิตอาสา ชมรมวิชาชีพจาก”พี่สู่น้อง”และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านจะตี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 

#ห้วยปลากั้ง Vocational Education Sand Box#
วันศุกร์ที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่านเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ พระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาส วัดห้วยปลากั้ง ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนอาชีพในวัด : สร้างสมรรถนะ สร้างมาตรฐาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต โดยความร่วมมือของ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยผู้บริหาร นายศุภกฤต กันทา และนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้มอบเตียงสนาม จำนวน ๑๐ เตียงให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว และคณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพเถิน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911 อีเมล : saraban@kctc.ac.th
Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College. 91 Moo 9, Pa-Aor Donchai Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province 57000 Tel: 053673912 Fax: 053673911 E-mail: saraban@kctc.ac.th