“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

         


    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 
เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน
 

  เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  
 
  เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส.(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
  
 
เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
                                                                                           อ่านข่าวทั้งหมด   


 
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - .ค. ๒๕๖๔)(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ - .. ๒๕๖๓)(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) ๓๐-๑๒-๖๓

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับชั้นสูงติดตั้งโมดูลในตู้คอนโซลเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)๓๐-๑๒-๖๓
                                                                                      ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
   แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
   เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมดำเนินโครงการอาชีวะคนพันธุ์ R คนกิจกรรมจิตอาสา ชมรมวิชาชีพจาก”พี่สู่น้อง”และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านจะตี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

#ห้วยปลากั้ง Vocational Education Sand Box#
วันศุกร์ที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่านเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ พระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาส วัดห้วยปลากั้ง ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนอาชีพในวัด : สร้างสมรรถนะ สร้างมาตรฐาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต โดยความร่วมมือของ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยผู้บริหาร นายศุภกฤต กันทา และนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้มอบเตียงสนาม จำนวน ๑๐ เตียงให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว และคณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพเถิน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ และนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้างานหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ และคณะครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ณ ห้องประชุมชั้น ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมโครงการจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวิทยากรคณะครูจากแผนกการตลาดได้มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการจัดทำเขียนแผนธุรกิจ และเพื่อไปต่อยอดการทำแผนธุรกิจในอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมชั้น ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าต้อนรับผู้บริหารคณะครูวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเซนด์บล๊อกซ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)และชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจากท่านเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบเกียรติบัตรในโครงการดังกล่าวฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมกับโรงเรียนบ้านจะคือ จัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนชั้นมัธมศึกษา โดยสอนวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและวิชาขนมไทย ตลอดเวลา สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔ และได้จบหลักสูตรลงในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911 อีเมล : saraban@kctc.ac.th
Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College. 91 Moo 9, Pa-Aor Donchai Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province 57000 Tel: 053673912 Fax: 053673911 E-mail: saraban@kctc.ac.th