“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”     นายสิทธิพร  คลังแสง 
        
   ผู้อำนวยการ
 

  กลับหน้าหลัก
 คณะครูประจำแผนกวิชา
 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
 - หลักสูตร ปวช.
 - หลักสูตร ปวส.
ตารางสอน
กิจกรรมของแผนก
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
053-673912 ต่อ 111
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

 

หนังสือพิมพ์

      ไทยรัฐ
     
เดลินิวส์
      ข่าวสด
      คมชัดลึก
      ผู้จัดการ
      ไทยโพสต์
      ดาราเดลี่
      กรุงเทพธุรกิจ
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      เนชั่นสุดสัปดาห์
      แนวหน้า
      สยามรัฐ
     
สยามธุรกิจ

new  


  ประกาศ

            ขอให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้  Login  เข้าใช้งาน http://www.v-cop.go.th/v-cop/(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา)เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(กรอกหมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชน ทั้ง Username และ Password) คลิก>>

   ประกาศ
          
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ Login เข้าระบบ RMS2018 หรือระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา โดยกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และกรอกตัวเลขที่ปรากฏ ในช่องข้อความภาพ เพื่อปรับปรุงข้อมูลประจำตัว และส่งข้อมูลข่าวสารในระบบได้  

 

 

   
 นายวชิรศักย์   กุลดี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 
   


นายณัฐธนา   ปรัชญาวิชัย
พนักงานราชการ
 


นายนิวัฒน์   คักกันหา
พนักงานราชการ
 


นายสัมฤทธิ์   แสงสว่าง
พนักงานราชการ
 


นายสุวิน  ทาไสย
พนักงานราชการ
 

นายวีรภัทร  เชอกอง
พนักงานราชการ

 นายสมนึก   หม่อโป๊ะกู่
ครูอัตราจ้าง
 

 

 


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 http://edltv.vec.go.th/

 

เว็บไซต์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า
 

http://www.leonics.co.th  
http://www.pea.co.th/rates/rates_tou_tod_ft.htm
http://www.eit.or.th/  
http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/power
http://www.bksolar.com  
http://www.ccsc.in.th/system_new1  
http://www.onkyo.co.th/index.php  
http://www.farsai.net/  
http://www.sangtawan.org/index.asp  
http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/power/power_regulator/
http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟฟ้า
http://202.129.59.73/tn/motor10-52/index.htm
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm
http://www.มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า.com/
http://www.rung-ruengair.com/service/SetUpClean1.html
http://www.airhomenet.com/index.php
http://www.pea.co.th/th/services/services_how2_setting_equipment3.htm
http://www.kktech.ac.th/base/Pneumatics/pages/home.htm
http://www.thaihvac.com/(เรื่องแอร์)


        
 


 

 

 
 

 

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

  

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911