“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

  กลับหน้าหลัก
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
ตารางสอน
กิจกรรมของแผนก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนกฯ
สถานที่ตั้งของแผนกฯ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของแผนกฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

 

new  
 
  ประกาศ
          
แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
           ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ
             https://www.facebook.com/kctc.pr  
 

  ประกาศ

           ขอให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้  Login  เข้าใช้งาน http://www.v-cop.go.th/v-cop/(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา)เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(กรอกหมายเลขบัตรประจำตัว
  ประชาชน ทั้ง Username และ Password)
คลิก>>

 นายธนานุรักษ์  ดอนชัย

พนักงานราชการ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

   ว่าที่ร.ต. วิทยา  ไชยลังกา

พนักงานราชการ
 นางสาวพิมพ์ผกา  หล้านามวงค์
ครูอัตราจ้าง
 นายศรชัย แซ่ลี
ครูอัตราจ้าง
 

 
   


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV

 

 

ที่มา http://www.kroobannok.com  

 


  
 


 


 


 
 


 

 


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911