“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 
 

  กลับหน้าหลัก
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
 -สาขางานการตลาด
ตารางสอน
กิจกรรมของแผนก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนกฯ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของแผนกฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

  

new  


  ประกาศ

          
แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
           ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ
             https://www.facebook.com/kctc.pr
                    
          

 

  ประกาศ

        ให้นักเรียน นักศึกษา
ที่ยังไม่ได้ Login เข้าใช้งาน http://www.v-cop.go.th/v-cop/ (ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา)เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
 
 
 
นางสาวกันยา   นำทาน
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
 

   นางสาวลักษณาวดี หมีโชติ
พนักงานราชการ
 นางสาวนิตยา สมศรี
พนักงานราชการ
 

   
   


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

   
http://buncheekpc.yimzaa.com/account1.html  
http://rukbunchee.com/  
http://www.suretax-accounting.com/  
http://www.thaiedu.net/typing/  
http://www.st.ac.th/chotika/  
http://checkprice.net/computer/  
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/intro.htm
https://sites.google.com/site/computerforcareer/pbas
http://www.cd-organizer.com/  
http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539615484
   


 


 

  


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
 

 

 

 

 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911