“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 

                  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ

 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553
 
     
     
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑