“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 

                 
ข้อมูลงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ

  สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
       
   

 สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   

 สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
   

 สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   

 สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   

 สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   

 สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕
   

 สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   

 สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
     สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
     สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
     สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
     สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
     
  สรุปเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
       
       
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑